Polityka prywatności

Serwisu Sklep.Imperialclinic.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego sklep.imperialclinic.pl poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Hubert Wysoczański – Doradztwo i Usługi, ul. Zygmunta Słomińskiego 5/ 126, 00-195 Warszawa, Polska, NIP: 8822051192, REGON: 020646092.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Użytkownik – poprzez korzystanie z witryny sklep.imperialclinic.pl, w tym dokonywanie zamówień –  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hubert Wysoczański – Doradztwo i Usługi, ul. Zygmunta Słomińskiego 5/126, 00-195 Warszawa, NIP: 8822051192.
 7. Udostępnione przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane do celów obsługi Państwa zamówień, a także późniejszych wizyt w klinice w zakresie wykonania usługi, obsługi klienta, obsługi księgowej i porad specjalistycznych w zakresie zdrowia.
 8. Mają Państwo prawo m.in. do:

– wglądu w swoje dane i ich kopiowania

– aktualizacji danych i ich poprawiania

– przenoszenia danych

 1. Państwa dane będą w naszym systemie przez okres wynikający z obowiązków związanych z ich przechowywaniem.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.